Thông tin Shop:

Tên: Binbo Shop.

Địa chỉ: 207/92 Nguyễn Văn Đậu Phường 11, Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Hỗ trợ liên hệ: 0905376058

Nếu có câu hỏi, xin vui lòng gửi câu hỏi tại đây:


Bản đồ đến Shop: